Patka – 1 Year Old

Patka – 5 Years Old

Dumala – under 5 Years Old

Patka – Keski Style

Dumala – with Chakar & Khanda

Patka – with Long Hair

Dumala – Short Length

Dumala – under 5 Years Old

Ustat

Patka – 1 Year Old

Patka – 5  Year Old

Patka – With Long Hair

Dumala – with Chakar & Khanda

Simple Dumala – Under 5 Year Old

Dumala – Under 5 Years Old

Dumala – Short Length

Patka – Keski Style

Ustat